Mysłowice - informacje


74.559
mieszkańców Mysłowic
35.969
mężczyzn
38.590
kobiet

11.681
w wieku przedprodukcyjnym

46.753
w wieku produkcyjnym

16.125
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

266
zawarto małżeństw

681
urodzeń

946
zgonów

-265
przyrost naturalny
miasto Mysłowice
dochody

489.380.640
wydatki

470.711.808
struktura wydatków Mysłowic

1.970
0,000%
Leśnictwo

48.049
0,010%
Rolnictwo i łowiectwo

6.926
0,001%
Górnictwo i kopalnictwo

45.420.100
9,649%
Transport i łączność

34.440.020
7,317%
Administracja publiczna

4.344.051
0,923%
Gospodarka mieszkaniowa

1.074.459
0,228%
Działalność usługowa

380.835
0,081%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

44.200
0,009%
Obrona narodowa

11.409.419
2,424%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

197.748
0,042%
Wymiar sprawiedliwości

1.107
0,000%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2.557.718
0,543%
Obsługa długu publicznego

3.199.012
0,680%
Różne rozliczenia

134.307.520
28,533%
Oświata i wychowanie

16.233.932
3,449%
Ochrona zdrowia

21.442.724
4,555%
Pomoc społeczna

4.204.818
0,893%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

8.562.519
1,819%
Edukacyjna opieka wychowawcza

50.869.932
10,807%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

11.898.904
2,528%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5.333.312
1,133%
Kultura fizyczna i sport

114.732.528
24,374%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-05-31 05:31
REKLAMA
pogoda Mysłowice
25.3°C
wschód słońca: 04:38
zachód słońca: 20:44
Koronawirus
śląskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Mysłowicach

kiedy
2023-07-21 19:00
miejsce
Park Słupna, Mysłowice, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2023-07-21 19:00
miejsce
Park Słupna, Mysłowice, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2023-07-22 19:00
miejsce
Park Słupna, Mysłowice, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2023-10-11 19:00
miejsce
Mysłowicki Ośrodek Kultury...
wstęp biletowany